Slimmer

 

Blockchain leidt containers slimmer door Antwerpse haven

Blockchain is het meest bekend als de technologie achter de cryptomunt Bitcoin. Maar het kan niet alleen op financieel gebied voor grote veranderingen zorgen. In de haven van Antwerpen werkt de start-up T-Mining aan een veiligere en efficiëntere afhandeling van containers met behulp van blockchain.

Dagmar Aarts

Bij het vervoer van containers zijn verschillende partijen betrokken zoals rederijen, expediteurs (bemiddelaars), transporteurs, terminals en carriers. Om te controleren of de juiste partij de container in ontvangst neemt, wordt een code gebruikt. ‘Deze code wordt steeds weer doorgegeven’, zegt Christiaan Sluijs, CFO van T-Mining. ‘De rederij initieert de code en geeft deze aan de expediteur, die hem vervolgens doorgeeft aan de transporteur die hem weer doorgeeft aan bijvoorbeeld een onderaannemer. De georganiseerde misdaad is georganiseerd genoeg om dat systeem te manipuleren en orders te kunnen onderscheppen.’

Er ontstaan beveiligingsrisico’s doordat de code continu wordt gedupliceerd. Sluijs: ‘Je bent er nooit zeker van dat degene die de code heeft verzonden hem niet meer heeft en kan gebruiken. Het is hetzelfde als een Word-document dat je doorgestuurd krijgt. Je krijgt nooit de originele versie, die staat bij de verzender op de computer. Dit is ook wel bekend als het double spending problem. Blockchain is de eerste digitale technologie die dit oplost.’

Ketting
Heel simpel gezegd is blockchain een digitale versie van een grootboek gevuld met transacties. Hierbij is geen bemiddelaar zoals een bank of notaris nodig, omdat het grootboek op computers van verschillende deelnemers is opgeslagen. Als er een transactie wordt gedaan, controleren al die computers de transactie. Informatie over transacties wordt om de zoveel

‘Met blockchain creëren we één versie van de waarheid.’

minuten in een blok opgeslagen en de informatieblokken worden in een soort ketting bewaard, de blockchain. Fraude wordt hierdoor praktisch onmogelijk, want een partij kan niet eenzijdig iets veranderen. Daarvoor is overeenstemming nodig tussen alle deelnemers aan de blockchain.
Door blockchain wordt de code voor het transporteren van containers overbodig. Via het blockchain-platform kan een transporteur of andere partij het recht toegewezen krijgen om een container af te halen. Dit recht wordt via de blockchain doorgegeven aan de verschillende partijen. Vergelijk het met een munt die je doorgeeft. De transactie kan alleen worden gedaan als er consensus is tussen alle deelnemende partijen.

Digitaal spoor
Naast het recht om af te halen, kan je nog meer informatie verzenden via blockchain. Denk daarbij aan het tijdstip wanneer de container wordt gelost en of alles voldoet aan de formaliteiten. Sluijs: ‘Op die manier creëren we een hoop efficiëntie, want met blockchain creëren we één versie van de waarheid. Er zijn vandaag de dag heel veel verschillende systemen, denk aan ERP-systemen, die eigenlijk allemaal werken als een silo. Elk bedrijf heeft zijn eigen versie van de data. Er is wel digitale

‘Fraude wordt praktisch onmogelijk met blockchain.’

communicatie tussen de verschillende partijen, maar dat is point-to-point (tussen twee systemen, red.). Blockchain is peer-to-peer (een netwerk van computers, red.) op een heel gecontroleerde manier. Vergelijk het met de sms van vroeger ten opzichte van het Whatsapp van nu.’
Op die manier kan het afhandelen van containers sneller. De code kan niet verkeerd worden doorgegeven en als een container verdwijnt, is meteen duidelijk wie daar verantwoordelijk voor is. Er is altijd een digitaal spoor dat niet verandert kan worden in de blockchain.

Grotere schaal
T-Mining heeft vorig jaar een pilot met blockchain afgerond in de haven van Antwerpen en zoekt nu op grotere schaal bedrijven die mee willen doen. ‘Het is geen product dat je aan een enkele klant verkoopt’, legt Sluijs uit. ‘Aan een Whatsapp-groep met één persoon heb je ook niks. We richten ons in de eerste fase op de haven van Antwerpen, omdat we daar willen laten zien dat het niet alleen een technologie is die conceptueel werkt.’

Straks net zo normaal als internet

Volgens Christiaan Sluijs van T-Mining praat binnen vijf of tien jaar niemand meer over blockchain. Niet omdat de technologie dan is verdwenen, maar juist omdat hij zo normaal is geworden. ‘Het is net als met internet, bijna niemand weet hoe het werkt, maar iedereen gebruikt het.’
In de toekomst zal er volgens Christiaan Sluijs van T-Mining meer via blockchain worden geregeld. ‘Momenteel is het nog een jonge technologie en moet je heel bewust kiezen welke problemen je ermee wilt oplossen. Sommige problemen kunnen nu namelijk veel beter worden aangepakt via een klassieke oplossing.’

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sign up

Sign up