Interview

 

‘Chemie en energiesector moeten intensief samenwerken’

Vice president Europe van Sabic Mark Williams ziet een belangrijke rol voor de chemische industrie in de energietransitie. Om alternatieven te vinden voor fossiele brand- en grondstoffen, zou de chemie dan ook intensief moeten samenwerken met de energiesector. Sabic doet zelf alvast een duit in het zakje met het grootste CCU-project ter wereld. Tijdens het congres Industry & Energy 2018 spreekt Williams over CCU, elektrochemie en carbon productivity.

Wim Raaijen

geanimeerde-knop

Het klimaatakkoord van Parijs heeft ook de chemische sector op scherp gezet. De VNCI liet met zijn Routekaart 2050 Chemistry for Climate zien dat negentig procent emissiereductie mogelijk is. Om dat te bereiken zullen alle routes moeten worden bewandeld.
Sabic neemt die rol zeer serieus en investeert al in CO2-uitstoot besparende maatregelen. Williams: ‘We zijn echt met heel veel innovatieve projecten bezig. Onder andere hier in Nederland onderzoeken we nadrukkelijk de mogelijkheden om afvalplastic te recyclen.
En er is meer. Wist je dat Sabic ’s werelds grootste installatie heeft op het gebied van CCU? In Saudi-Arabië nog wel. Echt, Arabische bedrijven zijn op het gebied van verduurzaming vaak veel verder dan we denken.’
Op het grote petrochemische complex van Sabic in Jubail heeft het Duitse Linde gas een paar jaar geleden ‘s werelds grootste installatie gebouwd dat CO2 als grondstof gebruikt. De fabriek comprimeert en zuivert ongeveer 1.500 ton ruwe kooldioxide per dag afkomstig van twee nabijgelegen ethyleenglycolfabrieken. Het gezuiverde gasvormige CO2 wordt geleverd aan drie fabrieken voor productie van methanol en ureum. Daarmee wordt elk jaar naar schatting 500.000 ton CO2-uitstoot bespaard.

Routekaart
Williams is er heel duidelijk over: ‘De chemie is een onmisbare schakel is bij de ontwikkeling van een circulaire toekomst. Het vraagt om inspanning van de hele keten, en de rol van de chemie daarbij zal ongetwijfeld zichtbaarder worden. En helemaal als de wetgeving op dit vlak strenger gaat worden.’
Om de doelstellingen van Parijs te halen zijn nu al investeringen nodig. Zowel voor de korte termijn als voor de doorontwikkeling van technologie na 2030. Williams: ‘Daarbij is snelheid vereist. De opgave is gigantisch. Het onderzoek van de VNCI laat zien dat de vereiste versnelling alleen mogelijk is bij een drastische transformatie van de industrie en door middel van interactie met andere maatschappelijke spelers.’

Williams: ‘‘De chemie is een onmisbare schakel is bij de ontwikkeling van een circulaire toekomst.’

Steun van de overheid daarbij is onontbeerlijk, stelt Williams. In de vaak lange ontwikkelingsfase, wanneer technologie nog niet rendabel is, kan volgens de hem overheidssteun de snelheid aanzienlijk verhogen en risico’s en kosten verminderen. Een belangrijke rol van de overheid is het faciliteiten van programma’s op cruciale thema’s zoals waterstof, elektrificatie, het opvangen en (ondergronds) opslaan van CO2 (CCS), het inzetten van CO2 als grondstof (CCU), recycling en bioraffinage. Op termijn en bij de juiste marktcondities kunnen deze technologieën een forse bijdrage leveren aan emissiereductie.

Langer in de economie
Belangrijk is ook een intensieve samenwerking van de chemie en de energiesector. Om bijvoorbeeld op den duur grootschalig waterstof en andere chemische bouwstenen te producen met groene stroom, zijn enorme investeringen in windparken en zonne-energie nodig. Volgens het rapport is tot 2050 26 miljard euro aan investeringen nodig in de chemische industrie en wel 37 miljard in het energiesysteem.

Carbon productivity
Het langer vastleggen in producten en het hoogwaardiger inzetten van koolstof is misschien wel de belangrijkste uitdaging van de chemische industrie. Om de uitstoot van CO2 en de het probleem van plastic-afval aanzienlijk te reduceren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld niet per se om het terugdringen van het gebruik van kunststof, maar een verbeterde inzet daarvan. En uiteraard hergebruik. Wat dat betreft bevalt het idee van carbon productivity Williams zeer. Koolstof vooral zo inzetten dat het juist verspilling tegengaat. ‘We kunnen wel plastic verbannen uit verpakkingen van voedingsmiddelen, maar kunststof biedt juist ook geweldige oplossingen tegen verspilling van voedsel. We moeten daarom naar hele productketens kijken. Ik pleit voor veel meer onafhankelijke analyses van de levenscyclus van producten (LCA’s), zodat de samenleving een consistent en totaalbeeld krijgt van de impact van koolstof. Op die manier kunnen veel betere keuzes worden gemaakt.’

Industry & Energy 2018: When electrons power molecules

Meer informatie: www.industryandenergy.nl

Mark Williams, vice president Europe van Sabic, is keynotespreker op het congres Industry & Energy. Deze dag staat in het teken van elektrochemie, CCU en industriële technologie in de energietransitie. Zo zal Eric de Coninck van ArcelorMittal ingaan op de uitdagingen van carbon capture and usage (CCS) met behulp van duurzame elektriciteit. Sustainability Leader Leon Jacobs van Sabic Europe gaat nog eens dieper in op het CCU-project van Sabic waar vijfhonderdduizend ton CO2 als grondstof dient voor de productie van ureum en ammoniak.

Voltachem geeft deze dag een overzicht van de stand van zaken van alle vormen van power-to-x. FME geeft inzicht in de technieken die nu al voorhanden zijn om zes megaton CO2 te besparen. Inschrijven kan nog tot 12 december.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sign up

Sign up