Slimmer

 

Moderne fabriek voor groeiende ketchupvraag

Bij Kraft Heinz in Elst worden op elf productielijnen wekelijks miljoenen flessen, emmers, jerrycans en potten met Heinz ketchup, mayonaise en andere sauzen gevuld om klanten in zo’n 72 landen te kunnen bedienen. Door een groeiende vraag wordt momenteel geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding. Er zal in de toekomst sneller en meer geautomatiseerd kunnen worden geproduceerd. De uitbreiding levert daarnaast ook nieuwe banen op in de technische sector.

Evi Husson

geanimeerde-knop

Kraft Heinz in Elst investeert ongeveer 49 miljoen euro in drie grote projecten, zegt sitemanager Roy van Loon. ‘Door een aanhoudende groeiende vraag hebben we de kans gekregen om op drie fronten uit te breiden. Het eerste, grootste project is een volledig nieuwe state-of-the-art productielijn voor tomatenketchup waar we naar verwachting zeshonderd flessen per minuut zullen produceren. Deze snelheid behalen we bij Kraft Heinz nog nergens in Europa. Elst krijgt dus een primeur.’
De lijn is sterk geautomatiseerd. ‘Ons bestaande productieproces is over het algemeen al vergaand geautomatiseerd. Zo zetten AGV’s (automated guided vehicles, red.) pallets met flessen op een band waarbij de flessen door een depalitizer automatisch laagje voor laagje op de band schuiven. Een operator controleert het proces. Vervolgens worden de flessen schoon geblazen. Ze komen bij een vuller terecht die de flessen met ketchup vult. Ook hier begeleidt en controleert een operator het proces en grijpt indien nodig in. Na het vullen komen de flessen bij de etiketteermachine die er het juiste etiket op plakt. De flessen worden in een tray geplaatst en komen automatisch op een pallet terecht. Dat is kort samengevat het productieproces. Met andere woorden, het proces zelf is volledig geautomatiseerd. Operators volgen het proces en zorgen ervoor dat het op een goede manier verloopt.’
De nieuwe productielijn gaat nog een stapje verder in automatisering. ‘Hier zullen we werken met een volautomatisch unloading systeem. De pallets worden automatisch uit de vrachtwagen gehaald en in een zogenaamd palletontvangsysteem geplaatst dat de pallets rechtstreeks naar de band vervoert.’

Condition based monitoring
De nieuwe lijn krijgt daarnaast state-of-the-art machines die zijn uitgerust met moderne technieken. ‘Alle lijnen maken gebruik van een OEE-tool (Overall Equipment Effectiveness, red.). Dankzij goed datamanagement weten we hiermee hoe effectief het proces verloopt, hoeveel productie en verlies er wordt gedraaid, hoe de vorige ploeg heeft gewerkt, wat de machine-instellingen zijn, welke storingen of stops er hebben plaatsgevonden, et cetera. Het is een standaardtool die we voor heel de fabriek gebruiken, dus ook bij de nieuwe lijn. Nieuw is dat we op deze lijn sterker willen inzetten op condition based monitoring zodat de juiste balans kan worden gevonden om het onderhoud op het juiste moment uit te voeren. Kritische onderdelen in het proces, denk bijvoorbeeld aan de druk op een pomp, willen we beter kunnen monitoren zodat we vroegtijdig slijtage of afwijkingen kunnen detecteren. We gaan bijvoorbeeld sensoren plaatsen op kritische onderdelen en zullen deze frequent, bijvoorbeeld ieder uur, uitlezen zodat we nauwkeurig kunnen monitoren hoe bepaalde onderdelen draaien. Vanaf het moment dat een kleine afwijking wordt geconstateerd, kan meteen een oplossing worden bedacht, nog vóór een storing optreedt. Blijkt uit de praktijk dat condition based monitoring op deze lijn succesvol is, dan gaan we dit ook uitrollen naar andere lijnen.’

Nieuwe keuken
Naast de nieuwe productielijn voor ketchup wordt ook de productielijn voor grootverpakkingen zoals emmers, containers, 2,5 liter potten en dergelijke uitgebreid. Deze cateringlijn produceert voor grootgebruikers.
De nieuwe lijn wordt een flexibele lijn waar meerdere type grootverpakkingen mogelijk worden. De bestaande oude lijn zal worden aangepast zodat deze alleen emmers zal produceren. ‘Dankzij de nieuwe lijn kunnen we een efficiencyslag maken. Voor emmers hoeft er niet meer te moeten worden omgesteld aangezien de oude lijn hiervoor wordt ingericht. Operators worden getraind om ook bij de nieuwe lijn met nieuwe machines het omstellen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.’ Naar verwachting is deze uitbreiding in augustus 2019 gereed.
Een derde innovatie is de keuken voor de mayonaise. ‘Momenteel lopen we tegen onze limieten aan wat betreft het produceren van mayonaise. We willen daarom de keukencapaciteit uitbreiden zodat we onze vulcapaciteit kunnen verhogen. Naar verwachting is deze nieuwe keuken nog dit jaar klaar en zal ook dit jaar nog in gebruik worden genomen.’

Training van werknemers
Het werken met nieuwe technologie en moderne machines zorgt ook voor verandering bij de werknemers. ‘Nieuwe moderne machines bevatten nog meer vernuft met betrekking tot programmering en dergelijke. Daarom betrekken we de maintenance-afdeling en operators al in een vroeg stadium bij het traject zodat iedereen begrijpt wat zal veranderen. Het zijn nieuwe technologieën die extra training met zich meebrengen. Ik vergelijk het wel eens met het rijden met een nieuwe auto met nieuwe functionaliteiten. Ook daar duurt het even voor je alle opties en mogelijkheden in de vingers hebt.’
De onderdelen van de nieuwe productielijn hebben specifieke karakteristieken, meer data en informatievoorziening en controlemogelijkheden. ‘Een goede training van de engineers, operators en monteurs is belangrijk zodat ze op ieder moment weten welk signaal welke betekenis heeft.’

Van Loon: ‘Dankzij de nieuwe lijn kunnen we een efficiencyslag maken.’

Lees meer: Samenwerking tussen technische dienst en operators

Het is van cruciaal belang dat de technische dienst en operators optimaal met elkaar samenwerken. Van Loon: ‘In Elst hebben we daarom teams samengesteld waarbij operators, een monteur en storingsmonteur en een teamleider als team fungeren zodat we continu weten hoe de lijn produceert en of we gezamenlijk een verbeterslag kunnen maken. We vinden het belangrijk dat de operator en monteur met elkaar in gesprek zijn. Op die manier kunnen ze de voortgang en efficiency samen waarborgen en een verandering doorvoeren waarbij je niet langer wacht tot er een storing is. We streven ernaar om preventief in te grijpen zodat storingen worden voorkomen in plaats van worden verholpen. Een goede samenwerking tussen de verschillende afdeling draagt daar enorm aan bij.’

De productielijn wordt steeds slimmer. ‘De datavoorziening die uit de machine komt is enorm. De stereotype storingsmonteur die sleutels en ander gereedschap bij zich draagt is al enige tijd verleden tijd. Ze hebben veeleer een laptop bij zich die ze in het systeem pluggen om na te gaan wat er precies aan de hand is om vervolgens de juiste stappen te kunnen zetten. Dat zie je ook in de nieuwe lijn terug. Door vergaande automatisering zal het op een juiste manier omgaan met data in de toekomst alleen nog maar toenemen. Monteurs, operators en engineers moeten zich hierin willen verdiepen.’

Nieuwe operators en monteurs
De operator van nu is iemand met andere kwaliteiten dan een operator die vijftien jaar geleden in dienst kwam. ‘Waar je vroeger vooral mechanische machines had, zie je dat dit veel meer opschuift naar de besturingskant van de machines. Machines zijn slimmer geworden en hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Daarom zijn we op zoek naar mensen die de drive hebben zich te ontwikkelen tot operators en monteurs die zich niet alleen de mechanische, maar ook in de complexe besturingskant willen verdiepen. Ze moeten zich willen ontwikkelen en laten trainen om ook in de toekomst mee te kunnen.’

Bouwproces in fases
De nieuwe productielijn zal half 2019 gereed zijn. ‘Het project verloopt in een aantal fases. Momenteel zitten we in de constructiefase. De productielocatie wordt uitgebreid. Naar verwachting zal vanaf januari 2019 de nieuwe productielijn in delen in de fabriek worden geplaatst. Aangezien de ruimte voor het plaatsen voor de nieuwe productielijn vrij beperkt is, zal de lijn in verschillende fases moeten worden aangeleverd en dit kan alleen als er geen productie is. Dat wordt nog een behoorlijke projectmanagementuitdaging aangezien alleen op zondag en feestdagen de lijnen stilliggen.’
Na de installatie volgt een proefperiode, een fase waarin de technische validatie van de onderdelen wordt gedaan. Loopt alles naar wens, dan zal geleidelijk aan met producten worden getest en gevalideerd. ‘Stap voor stap zal de snelheid van de lijn worden opgevoerd tot we een productie draaien van zeshonderd flessen per minuut.’

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sign up

Sign up