Thema

 

Geen level playing field rondom inzet biomassa

Biomassa heeft een onmisbare rol gekregen in het Nederlandse Klimaatakkoord. Biomassa moet helpen om in 2050 een CO2-neutrale samenleving te creëren. Maar hoe die biomassa moet worden ingezet, daar is veel discussie over. Een van de discussiepunten is dat het maken van energie uit biomassa wel kan rekenen op stimuleringsmaatregelen, zoals de verplichting om biobrandstof bij te mengen of een subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Terwijl bedrijven die materialen maken uit biomassa geen gebruik kunnen maken van zulk soort maatregelen. Dat zorgt ervoor dat er geen level playing field is.

Dagmar Aarts

geanimeerde-knop

‘Dat betekent dat op dit moment een duurzame brandstof een hogere marktwaarde kan hebben dan duurzame chemicaliën’, zegt Niels Schenk van BioBTX. Dit bedrijf maakt de chemische bouwstenen benzeen, tolueen en xyleen uit groene grondstoffen. ‘De stimuleringsmaatregelen zorgen ervoor dat het aantrekkelijk is om biomassa om te zetten in energie en niet in materialen. Ik ben niet tegen stimulering van duurzame energie, maar ik vind wel dat er een level playing field moet worden gecreëerd. Er moet een logische afweging komen of je biomassa inzet voor energie of materialen en dat moet niet alleen gebeuren op grond van overheidsstimuleringen.’

Meerdere landen
Het is al jarenlang een veelgehoord argument volgens Bart Strengers, klimaatexpert van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). ‘Het is zeker een issue. Het lastige is dat als je de inzet van biomassa voor materialen wilt stimuleren je heel gericht beleid moet maken, zoals een SDE-regeling.’
Die stappen worden minder snel gemaakt op materialen dan op energie uit biomassa, omdat de voordelen ervan niet allemaal in Nederland terecht komen. Chemicaliën die uit biomassa worden geproduceerd, worden veelal geëxporteerd waardoor het voordeel ervan in het buitenland terecht komt. ‘Om de lusten ervan toebedeeld te krijgen, moeten Europese maatregelen worden bedacht’, zegt Strengers. ‘En dat is lastig. Je hebt met veel meer landen, regels en wetten te maken.’

Advies
Het PBL is onlangs een groot onderzoek gestart naar de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa. ‘Daarin kijken we ook naar de chemie, maar niet per se naar de barrières’, legt Strengers uit. ‘Het is een stakeholders onderzoek, dus het hangt er ook erg vanaf wat zij inbrengen. Maar er vinden meerdere studies plaats rondom biomassa en daarin zal het vraagstuk over stimuleringsmaatregelen voor materialen uit biomassa wel spelen. De SER (Sociaal-Economische Raad, red.) gaat al deze studies gebruiken om een advies te geven over een breed duurzaamheidskader voor alle typen biomassa.’

Overstap naar plastic
BioBTX wacht er niet op. Het bedrijf gaat in eerste instantie afvalplastic gebruiken in plaats van biomassa als grondstof voor haar producten. Bij afvalplastics past chemische recycling zoals BioBTX doet veel beter in de regelgeving en stimuleringsmaatregelen, hoewel ook daar nog stappen te maken zijn. ‘Dat level playing field is veel gunstiger voor ons’, zegt Schenk. Dat komt trouwens niet alleen doordat er geen stimuleringsmaatregelen zijn voor hun proces. ‘Het is voor ons als bedrijf ook deels marktgedreven. De markt wordt enthousiaster van een circulair proces dan van een biobased proces hebben wij gemerkt. Bovendien kan BioBTX in dit gebied nog meer waarde toevoegen.’

Niels Schenk (BioBTX): ‘Er moet een logische afweging komen of je biomassa inzet voor energie of materialen.’

BioBTX demofabriek voor groene chemische bouwstenen (c) Leandra Jardin

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sign up

Sign up