Optimale fabriek door early involvement

Het vroegtijdig betrekken, early involvement, van aannemers, leveranciers en ingenieursbureaus bij (onderhouds)projecten helpt om te zorgen voor lagere kosten, doelgerichte oplossingen en een efficiënt proces. We vroegen aan verschillende partijen of zij merken dat early involvement steeds vaker voorkomt en wat de voordelen ervan zijn. Want het klink heel logisch om specialisten in een vroege fase bij een project te betrekken, maar het gebeurt lang niet altijd.

Dagmar Aarts

‘Als je een project goedkoop, snel en goed wilt doen, dan weet je dat die laatste afvalt’, zegt Paul Rijks (expert asset management bij advies- en ingenieursbureau Bilfinger Tebodin). Hij merkt dat de meeste klanten die nu aankloppen er na jaren achter zijn gekomen dat hun asset management systeem nooit goed is ingericht. ‘Daardoor krijgen ze betrouwbaarheidsproblemen met oudere assets. En dat kost veel geld, want het betekent productieverlies. Wij adviseren dan om het probleem aan de voorkant aan te pakken en een nieuw onderhoudsmanagementsysteem in te richten. Dat kost in eerste instantie geld, maar op termijn levert het geld op. Daarbij wordt jouw installatie veiliger omdat er minder storingen en incidenten zijn.’
Het zijn al een paar redenen waarom bedrijven graag vroeg betrokken zijn bij een project. Eigenlijk in de fase voordat de investeringsbeslissing wordt genomen voor nieuwbouw- of onderhoudsprojecten. Om een goed onderhoudsconcept te kunnen ontwikkelen, is het nodig om precies te weten hoe een systeem in elkaar zit, wat het op moet leveren en de hele logistiek er om heen. Hoe gaat een bedrijf haar klanten beleveren? ‘Als je dat weet, kan je de vraag beantwoorden hoe lang een installatie stil mag staan’, zegt Wouter van Gerwen (business development manager bij Bilfinger Tebodin). ‘En daar stem je je onderhoudsplan en inrichting van de fabriek op af. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je geen magazijn hoeft te bouwen omdat je levert op het moment dat een klant het vraagt.’
Betrek je experts er te laat bij, dan kan het volgens Van Gerwen zo zijn dat je geen optimale fabriek bouwt. Hij kent een voorbeeld van een bedrijf dat een hal bouwde om stankoverlast van afval aan te pakken. Toen hij erbij werd betrokken was het al te laat voor een betere oplossing, namelijk het afval sneller verwerken. De hal had helemaal niet gebouwd hoeven worden.

Verandering
Daarbij komt het volgens Van Gerwen steeds vaker voor dat de eisen tijdens de ontwikkeling van een ontwerp moeten wijzigen omdat de externe factoren veranderen. ‘Als wij dan niet betrokken zijn in het waarom van een fabriek kunnen we slecht meedenken met deze verandering. Wij proberen in onze ontwerpen al voor te sorteren op eventuele veranderingen. Dat noemen we modulair denken. We zorgen dat een ontwerp gemakkelijk is te wijzigen. Denk daarbij aan apparatuur die in te wisselen is. Vaak zijn maar een paar functies heel innovatief in een fabriek, de rest is standaard. Veel is zelfs zo standaard dat je die apparatuur bij een leverancier kunt huren. Als je dan een compressor hebt van tien bar, maar later blijk je er een van honderd nodig te hebben, kan je hem inwisselen bij de leverancier.’

Peter van der Ree (Stork): ‘Er komen altijd zaken uit waar niet over is nagedacht.’
Wouter van Gerwen (Bilfinger Tebodin): ‘Gelukkig is er een trend waarbij steeds meer met geïntegreerde bouwteams wordt gewerkt.’

Journalistieke verantwoording

Voor dit artikel zijn acht verschillende bedrijven benaderd met de vraag hoe zij naar early involvement kijken. Bilfinger Tebodin, Langkamp Technology, Stratt+ en Stork hebben meegewerkt.

Vroeg betrekken
Van Gerwen merkt dat bedrijven zelf steeds minder projecten uitwerken en andere partijen er vroegtijdig bij betrekken. Toch is er volgens hem nog ruimte voor verbetering. ‘In traditionele plannen worden aannemers en leveranciers buiten de conceptuele fase gehouden. Het is lastig om ze er eerder bij te betrekken door contractuele inkoopregels. Als je ze er al in het conceptuele fase bij betrekt, kan je ze vaak niet beloven dat ze de uiteindelijke opdracht ook krijgen. Hierdoor verminder je hun creativiteit bij het bedenken van de beste oplossing voor een fabriek. Gelukkig is er een trend waarbij steeds meer met geïntegreerde bouwteams wordt gewerkt. Niet alle producteisen of toe te passen technologieën zijn tegenwoordig vooraf te bepalen.’

Juiste vragen
Ook Peter van der Ree (director business development and strategy bij technisch dienstverlener Stork) ziet dat partijen experts steeds vroeger betrekken bij een project. ‘Vooral bedrijven die niet alleen naar één moment kijken, maar goed zijn in het begrip total cost of ownership halen er vroegtijdig de expertise van anderen bij. Als wij de hele constructie en design met klanten doornemen, komen er altijd zaken uit waar niet over is nagedacht. En wij halen er zelf ook experts bij op bepaalde gebieden, want zij stellen de juiste vragen. Zit een hijsoog bijvoorbeeld op de goed plek om tijdens onderhoud uit te kunnen bouwen? En wordt apparatuur ver genoeg van een muur gebouwd, zodat onderhoudsmedewerkers erbij kunnen?’

Kosten
Tijd en investering voor een project, levert altijd wat op op het gebied van kwaliteit volgens Van der Ree. ‘Als je vanuit een onderhoudsconcept kijkt, hoef je op site niet meer te improviseren. Dat zorgt voor meer veiligheid, verhoogde kwaliteit en lagere kosten.’
Over die kosten gaat Edwin Slabbekoorn die via Stratt+ als cost estimater bij Dow werkt. ‘Early involvement is heel belangrijk om de kosten die eraan komen inzichtelijk te maken. Met behulp van aannemers, leveranciers en construction management moet je alvast inschatten welke problemen en onzekerheden zich voor kunnen doen en welke kosten die met zich mee kunnen brengen.

Waarom toch niet?
Voor kosten, efficiëntie en kwaliteit is early involvement van experts van buiten het bedrijf belangrijk. Waarom gebeurt het dan toch nog niet altijd? Volgens de partijen die we hebben gesproken, komt dat omdat er vooral wordt gedacht aan de kosten op de korte termijn. Het is nu eenmaal duurder om experts vanaf het begin bij je project te betrekken. Paul Rijks: ‘De mensen die aan het begin van een project meewerken, gaan vervolgens naar een ander project en zien zelf nooit de kostenvoordelen op de lange termijn. Ook zien zij de voordelen niet van het goed inrichten van het asset management systeem. Onderhoud wordt vaak toch nog als kostenpost gezien, terwijl het eigenlijk over geld verdienen gaat. Als je je onderhoudsmanagementsysteem aan het begin goed inricht, levert het op termijn geld op. Het probleem is dat bij projecten aan tijd en kosten wordt gedacht en misschien niet altijd zoveel aan kwaliteit.’

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sign up

Sign up