Industrielinqs LIVE

 

Corona trekt wissel op flexibele arbeidsschil

De flexibele schil die de technische arbeidsmarkt jarenlang kon ondersteunen, dreigt gevaar te lopen door de coronacrisis. En dat terwijl de technici meer dan ooit nodig zijn als in het najaar alle uitgestelde stops worden ingehaald. Bedrijven zullen hun best dan ook moeten doen om jong technisch talent aan zich te binden. Want wie de technische arbeidsmarkt verlaat, komt zelden terug.

David van Baarle

geanimeerde-knop

Wat zijn de voornaamste factoren waardoor werk nu stil komt te liggen?
De digitale talkshow Industrielinqs LIVE ging niet voor niets over werk. Want hoewel het lijkt of de coronacrisis de wereld tijdelijk heeft stilgezet, draait de industrie nog grotendeels door. Dat merkte ook sitemanager Philip Engels van Air Liquide. ‘Wij hadden op onze site in de Botlek een kleine stop gepland in maart, net toen de coronacrisis uitbrak. We hebben die stop doorgezet terwijl we improviseerden met afstanden en hygiënische maatregelen om dit zo veilig mogelijk te doen. Dat is gelukkig ook gelukt.’
‘We wisten echter dat we ook nog een grote stop voor de boeg hadden en twijfelden of we deze door zouden zetten. In overleg met onze contractors besloten we dat toch te doen. Als we de stop namelijk naar het najaar zouden doorschuiven, dreigden we tussen de stops van andere grote bedrijven te vallen. Onze contractors konden niet garanderen dat ze dan voldoende mankracht hadden om ons ook te ondersteunen. Bovendien zaten ze nu toch thuis en hadden ze juist zin om een dergelijk project op te pakken.’
De keuze is Engels goed bevallen: ‘We ontvingen de toezichthouders van de veiligheidsregio en kregen felicitaties over de manier waarop wij de voorschriften uitvoeren en onze medewerkers beschermen. Belangrijker is dat we nu weer voldoen aan de wettelijke inspectie-eisen van het ministerie van SZW en veilig verder kunnen werken.’ Dat veilig doorwerken is ook nodig. Hoewel Engels in sommige marktsegmenten de levering iets ziet terugvallen, blijven de kunststofsector en zelfs raffinaderijen tot nog toe op volle kracht door produceren.

Wat betekent de coronacrisis voor uw werk?
Wies van ’t Slot van 365 werk heeft wat betreft de uitvoering van haar werk niet heel veel last van de coronacrisis omdat het uitzendbureau alleen online werkt. Dat geldt echter niet voor de arbeidsmarkt die ze bedient. Tot medio maart was de werkloosheid historisch laag, totdat de coronamaatregelen roet in het eten gooiden. ‘Alleen al in maart verloren veertigduizend mensen hun baan, terwijl we hier in april nog eens 74 duizend werklozen konden bijtellen. De verwachting is dat dit pas het begin is. Vanaf juni mogen bedrijven ontslaan onder de NOW-regeling en alle instanties verwachten dat hiermee een vloedgolf aan ontslagen zal komen.
Wat we ook zien is dat met name ouderen en jongeren geraakt worden door de crisis. Vooral voor de ouderen geldt de vraag: kom je dan nog wel aan het werk? Maar ook jongeren dreig je kwijt te raken. Dat zagen we bijvoorbeeld bij de vorige crisis. Met name in de technische sector koos men ervoor om jongeren als eerste te ontslaan. Als die echter naar een andere sector zijn afgestroomd, krijg je ze maar moeilijk weer terug. De technische sector zou er dan ook goed aan doen ook in deze tijden te blijven investeren in training en opleiding van jongere werknemers. Anders ben je straks een hele generatie technici kwijt.’
John Schonewille van Stratt+ ziet een beetje hetzelfde beeld als Van ’t Slot schetst. Stratt+ biedt met name capaciteit in de white collar-technische beroepen. ‘We zien binnen de industrie een aantal projecten stagneren of zelfs projecten die worden uitgesteld. Aan de andere kant werken ook veel van onze mensen bij overheidsinstanties. En die hebben het voordeel dat ze in een andere economische cyclus zitten. Opvallend is dat de terugval in kortstondige projecten min of meer wordt opgevuld door aanstellingen voor de wat langere termijn. Dat klinkt heel gunstig, maar heeft ook een keerzijde. In deze onzekere tijden zijn mensen namelijk minder geneigd over te stappen naar een andere baan. Iedereen blijft zitten waar hij zit, waardoor de flexibele schil een stuk minder flexibel wordt.’
Wat het aanbod van flexibel werk betreft, maakt Schonewille zich geen zorgen. ‘De technische sector kenmerkt zich voor een groot deel door projectmatig werk. Om dat werk te kunnen uitvoeren, leunen deze bedrijven nog sterk op de capaciteit bij hun contractors of detacheerders. Je kunt nu eenmaal niet iedereen het hele jaar in dienst houden als je maar een aantal maanden werk hebt. Tegelijkertijd moeten we er wel voor waken dat mensen uitstromen uit de techniek. De kans dat ze na zo’n crisis weer op hun oude werkplek terecht komen is heel klein.’

Kijk hieronder de hele talkshow terug (tekst gaat verder onder de video)

De druk op de technische arbeidsmarkt werd de laatste jaren steeds groter. Welke impact heeft corona daar nu op? Is het drukker, of juist niet? Wat zijn uitdagingen en wat zijn redenen waardoor werk nu stil komt te liggen? Via een vragenlijst wilden wij daar wat meer inzicht in krijgen. Ruim zeventig mensen vulden de vragenlijst in. Hieronder ziet u de resultaten.

De technische sector wordt minder interessant voor toetreders en zij-instromers door afname van werk als gevolg van de coronacrisis
Ook arbeidsmarktdeskundige Cees Alderliesten van Port of Rotterdam moest met lede ogen aanzien dat jongeren als eerste naar huis werden gestuurd toen de coronacrisis zich aandiende. ‘We hebben voor de crisis veel moeite gedaan om jongeren te interesseren voor techniek en ze adequaat op te leiden. Het steekt dan een beetje als bij de eerste tekenen van een crisis afscheid wordt genomen van de stagiaires. Deze jongeren hebben zo’n stage nodig om hun diploma te kunnen halen. Dit zijn de medewerkers van de toekomst, waar we er straks heel veel van nodig hebben.’
Naast kwantiteit van arbeidskrachten, ziet Alderliesten ook nog wel uitdagingen op het gebied van kwaliteit. ‘We zitten in een energietransitie en een digitale revolutie. Er gaan daardoor banen verdwijnen, maar er ontstaan ook weer nieuwe banen, waar wel nieuwe competenties voor nodig zijn. In zo’n omgeving wordt een leven lang leren extra belangrijk. Dat was al voor de crisis, maar wordt nu nog eens versterkt.’
Alderliesten hoopt in ieder geval dat ook de leveranciers van de flexibele schil de crisis goed zullen doorstaan. ‘In het verleden waren er nog wel eens discussies over het al dan niet aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten. Die discussie zie je niet meer omdat we straks iedere technische werknemer keihard nodig hebben. Dus ook zij-instromers zijn welkom, zeker gezien de boeggolf aan werk die in het najaar op ons afkomt doordat veel partijen hun onderhoudswerkzaamheden naar achteren schuiven.’

Door uitgestelde stops en uitgesteld werk…
Rene Hartman van Stork merkt van dat uitstel nog niet heel veel. Het bedrijf was al bezig met twee stops bij BioMCN en de warmtekrachtinstallatie Delesto 2 van Nouryon. Daarna wilde men starten met een stop bij chemiebedrijf Delamine, toen de coronacrisis zich aandiende. ‘Men besloot de stop toch door te zetten, zij het in afgeslankte vorm. Een deel van het werk wordt nu uitgevoerd, maar een minder kritisch deel is uitgesteld naar het najaar. De rest van chemiepark Delfzijl gaat eigenlijk gewoon door met business as usual. Alleen Nouryon kon een stop uitstellen omdat het bedrijf geen problemen daarvan ondervond met de compliancy.’
Hartman ziet in de praktijk dat bedrijven er verstandig aan doen zeker de verplichte stops, maar ook de geplande stops toch uit te voeren. ‘We hebben nu al een geval gehad van uitstel dat resulteerde in het springen van leidingen. Dat betekent dat het bedrijf ineens een ongeplande stop moest uitvoeren, wat veel lastiger te managen is.’
Toch kijkt ook Stork kritisch naar de stopkalender: we bekijken nu per regio waar de resources spanning kunnen opleveren. We verwachten met name na de vakantie een grote golf aan werk. Dus zullen we dan waarschijnlijk weer aanspraak moeten maken op de flexibele schil.’
Of digitaliseren een oplossing biedt, is niet eenduidig te beantwoorden. Hartman: ‘Het fysiek inmeten van leidingen is vervangen door 3D-scanning, maar sleutelwerk en leidingen aanleggen blijft fysiek werk.’ Wat wel meehelpt in de battle for talent is de relevantie in het werk. Zowel Stork als Air Liquide zien dat de energietransitie om andere kennis en vaardigheden vraagt en ook andere mensen aantrekt. Met name jongeren stellen steeds meer vragen over de duurzame agenda.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sign up

Sign up