Water Innovator of the Year 2021

 

Kandidaten Water Innovator of the Year 2021 bekend

Dat watertechnologie brancheoverschrijdend is, bewijzen de drie kandidaten voor de Water Innovator of the Year-verkiezing 2021. De innovaties worden onder meer ingezet in de aardappelindustrie, bij het winnen van ammoniak uit mest en voor de productie van een duurzaam alternatief voor cement. Donderdag 11 februari pitchen de innovators van Wafilin, Mezt en VSGM hun technologieën tijdens het online congres Watervisie 2021.

David van Baarle

geanimeerde-knop

Wafilin

Bij Avebe in Ter Apelkanaal wordt jaarlijks ongeveer één miljard liter aardappelsap aan de kook gebracht en ingedampt. Een zetmeelaardappel bestaat namelijk voor 75 procent uit water waarin eiwit is opgelost: aardappelsap. Avebe scheidt het eiwit af door het aardappelsap te verhitten. Het resterende sap dampt het bedrijf vervolgens in tot Protamylasse, een product met zouten en aminozuren.
Wafilin en Avebe bedachten samen een alternatieve, duurzame route: het Ducam-proces, wat staat voor Duurzaam Concentreren van Aardappelsap met Membranen. Inmiddels concentreert Avebe in Ter Apelkanaal het aardappelsap met membraantechnologie, zodat veel minder energie nodig is voor de eiwitwinning en indamping.
In het verleden is membraantechnologie ook wel toegepast in de zetmeelindustrie, maar het aardappelsap vervuilde de membranen zo sterk dat de technologie economisch niet aantrekkelijk was. Na meerdere jaren pilotonderzoek lukte het Wafilin de juiste membranen te vinden en de optimale procesvoering en membraanreiniging te ontwikkelen. Nieuw hierbij is de combinatie van ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Bovendien heeft het bedrijf een procesregeling ontwikkeld, waardoor met name de ultrafiltratie veel minder gevoelig is voor vervuiling. Daardoor kan een hogere concentratiefactor worden bereikt.
Het resultaat is dat Avebe bij de eiwitwinning en indamping in Ter Apelkanaal dertig procent energie bespaart. Dit staat gelijk aan 13.000 ton minder CO2-emissie per jaar. Bovendien maakt het bedrijf jaarlijks 400.000 kubieke meter water uit de aardappel geschikt voor hergebruik als proceswater in de fabriek. Avebe bereidt inmiddels de toepassing van de DUCAM-technologie op andere productielocaties voor. Maar ook bij andere bioraffinage-processen is er een groot energie- en waterbesparingspotentieel bij toepassing van deze technologie.

Wafilin en Avebe

Mezt

Mezt

De startup Mezt heeft een proces ontwikkeld dat mineralenconcentraten van fosfaat, kalium en stikstof (ammoniak) uit dierlijke mest produceert. Het proces reduceert daarmee niet alleen de emissie van ammoniak bij veehouderijen sterk, het produceert bovendien nuttige kunstmestvervangers.
Een sleutelrol in het proces is weggelegd voor elektrodialysetechniek met selectieve membranen. In tegenstelling tot traditionele technologieën hoeft de mest niet te worden verwarmd of met chemicaliën bewerkt. Evenmin wordt de mest door de membranen geperst, maar stroomt deze erlangs. Hierdoor omzeilt deze techniek het probleem van verstopte membranen en gebruikt het relatief weinig energie.
De elektrodialyse-techniek komt uit de koker van de TU Delft. Daar lukte het de onderzoekers al om 99 procent van de stikstof uit rejectiewater van een waterzuivering terug te winnen. De stap naar elektrodialyse in dierlijke meststromen lijkt nu een ideale toepassing van de techniek. Met name omdat de stikstofcrisis momenteel vele economische ontwikkelingen tegenhoudt.
Het voordeel voor de veehouders is echter veel groter. Die kunnen voor ieder gewas, grond en seizoen ‘bio-based’ mest op maat maken. Er zijn ook financiële voordelen aan het terugwinnen van nutriënten uit mest. Veehouders kunnen namelijk de afvoerkosten van mest en de inkoopkosten van fossiele kunstmest sterk reduceren.
Momenteel bouwt Mezt een set modulaire prototypes voor inzet bij technologisch vooruitstrevende waterschappen en veehouders. De innovator verwacht in 2021 de eerste commerciële productlijn op te leveren.

VSGM

VSGM biedt met de zogenaamde MID MIX-technologie een alternatief voor slibeindverwerking. Nu wordt slib nog verwerkt in verbrandingsovens, gecomposteerd of gestort, met CO2-uitstoot of vervuiling tot gevolg. De MID MIX-installatie verwerkt ontwaterd zuiveringsslib tot een fijn, wit poeder: Neutral. De bouw kan dit poeder gebruiken in een breed scala van toepassingen. Het kan bijvoorbeeld cement geheel of gedeeltelijk vervangen in bepaalde producten. Ook is het geschikt voor bodemstabilisatie, niet alleen in de bouw maar ook bij wegenbouw.
MID MIX is een fysisch-chemisch stollingsproces waarbij organische componenten zich chemisch binden met calciumoxide. Daardoor ontstaan nieuwe verbindingen, waarmee wordt voorkomen dat schadelijke stoffen uit het oorspronkelijke slib uitlogen of op een andere manier het milieu aantasten. De CO2-uitstoot is bijna nul en de uitstoot van stikstofoxides is zelfs onder de detectiegrens.
Er is inmiddels een aanzienlijke vraag naar het gecertificeerde Neutral. De cementindustrie gebruikt al calciumcarbonaat in het zogenaamde rauwe meel, dat met klinker wordt gemengd tot Portland cement. En er loopt een gezamenlijk project met het Belgische Carmeuse om Neutral te gebruiken voor het binden van CO2, afgevangen uit industriële processen. Dit zou dan een nieuw bouwproduct kunnen opleveren: Neutral+.

VSGM

Watervisie 2021

De Water Innovator of the Year-verkiezing is onderdeel van het Watervisie Congres. Dit jaar gaat het congres door als online evenement op donderdag 11 februari. Via een live talkshow vanuit de Oranjerie van Paleis Soestdijk discussiëren diverse gasten over de waarde van water. Want hoewel de coronacrisis momenteel alle aandacht vraagt, investeren steeds meer bedrijven in verduurzaming van hun productieareaal. Water speelt daarin een sleutelrol. Met sprekers van Basf, Sitech, Provincie Noord-Brabant, Evides Industriewater en het Water Mining-project wordt Watervisie 2021 spectaculairder dan ooit.

U kunt het congres gratis online volgen en actief meediscussiëren. Bovendien biedt de NetwerkApp voldoende mogelijkheden om na te praten over de congresthema’s of met elkaar in contact te komen tijdens een virtuele borrel. Bekijk het volledige programma en schrijf gratis in!

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sign up

Sign up