Achtergrond

 

Geen uitstel voor shutdown Sabic

Ondanks dat Sabic kon aantonen dat het veilig kon blijven produceren, dwingt de toezichthouder het bedrijf toch zijn verplichte keuringen uit te voeren. Hoewel termijnflexibilisering wel degelijk mogelijk is, kunnen condition based maintenance en risk based inspections helaas nog geen verlichting bieden op de korte termijn. De shutdown van Sabic gaat dan ook alsnog noodgedwongen door. Al zal hij door de extra veiligheidsmaatregelen wel iets langer duren.

David van Baarle

geanimeerde-knop

De aanvang van het stopseizoen 2020 verliep alles behalve gesmeerd. Bedrijven als Shell, Gunvor, Zeeland Refinery en Delamine waren dit jaar aan de beurt om hun productie stil te leggen, onderhoud te plegen en keuringen uit te voeren. Het rondreizende circus stond al klaar om de chemische sites af te gaan, toen corona roet in het eten gooide. Met name de bedrijven die in het begin van de coronaperiode zouden stoppen, besloten de stop uit te stellen. Terwijl anderen alle middelen aanwendden om toch veilig door te kunnen gaan. Sommige bedrijven werden zelfs min of meer gedwongen door te gaan met het uit bedrijf nemen van hun assets omdat ze de keuringstermijn van hun drukapparatuur overschreden.

Geen uitstel
John Bruijnooge had het graag anders gezien. Sabic had juist in condition based maintenance en risk based inspection geïnvesteerd om de integriteit van zijn assets te borgen. Sabic’s eigen Inspectiedienst van Gebruiker (IVG) analyseerde samen met de conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI) dat een paar maanden langer door draaien geen additionele en significante veiligheidsrisico’s zou opleveren. Het Saoedische chemiebedrijf zou dan ook zeker veilig door kunnen werken om de site alsnog uit bedrijf te nemen als dit veilig en verantwoord was. Zo’n drie maanden na de officiële uiterste keuringsdatum.
Bruijnooge wond zich dan ook op over een brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW, red.) dat stilstand van fabrieken dreigt als ze niet op tijd worden gekeurd. Vooral ook omdat bij de aanvraag om de keuringsdatum te overschrijden uitgebreid overleg was geweest met instanties zoals de provincie, veiligheidsregio en provinciale handhaver.
Installaties die in 2019 moesten zijn gekeurd, hebben volgens de normale wetgeving een uitstelmogelijkheid van zes maanden. Dat loopt dus af op 30 juni. SZW houdt star vast aan de normale regelgeving, die volgens haar genoeg flexibiliteit biedt.

Shutdown
Het lijkt erop dat Sabic in de perfect storm terecht is gekomen die corona heet. Bruijnooge: ‘We hebben uiteindelijk toch besloten, na intensieve briefwisseling met Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW, red.) waarin geen ruimte bleek voor uitstel, de fabriek uit bedrijf te nemen vóór 30 juni en de keuringen uit te voeren. Dit gaat lukken dankzij de enorme inspanning van onze medewerkers, de medewerking van contractors en investeringen in uitgebreide faciliteiten en coronacoaches om de anderhalvemeter-regel te kunnen handhaven. Met zomerse temperaturen en alle aanvullende maatregelen gaat de stop zeker langer duren, maar zoals men gewend is van de chemische industrie stellen we veiligheid boven economie.’

John Bruijnooge (Sabic): ‘Met zomerse temperaturen en alle aanvullende maatregelen gaat de stop zeker langer duren.’

Rob Gülickers (Sitech): ‘Tijdens een stop komen honderden extra mensen op een site en vormen zo een risico op besmetting.’

Wetgeving
CTO Rob Gülickers van Sitech heeft ook niet direct het antwoord klaar over wie nu gelijk heeft. Sitech is verantwoordelijk voor het onderhoud bij een aantal bedrijven die op het Chemelot industriepark staan. Daar valt Sabic overigens niet onder. ‘Er zijn drie partijen die vanuit hun eigen perspectief de beoordeling moeten maken of het uitvoeren of uitstellen van een stop veilig is’, zeg Gülickers. ‘ISZW verwijst naar de wet waarin de keuringstermijnen zijn vastgelegd. De redenatie is op zich te volgen: als je op een weg 100 kilometer per uur mag rijden, krijg je ook niet ineens toestemming om 120 te rijden omdat je haast hebt.’ De asset owner kan met ondersteuning van data echter aantonen dat hij zijn integriteit op orde heeft. Hij kan zelfs op kritieke punten nog extra meten om zo er zeker van te zijn dat de parameters binnen de grenzen blijven.
En dan heb je ook nog de veiligheidsregio die nu in coronatijd evenementen met meer dan dertig man verbiedt. ‘Tijdens een stop komen honderden extra mensen op een site en vormen zo een risico op besmetting. Nu kan je op een site vaak nog wel genoeg maatregelen nemen. Maar die externen moeten ook ergens in de buurt slapen en vervoerd worden. Op dat punt ging het met name ook mis bij de slachterijen.’

Termijnflexibilisering
Onafhankelijk consultant Richard Schouten van SA3M ziet wereldwijd grote verschillen in risicomanagement in de procesindustrie. ‘Ik heb onlangs in het Midden-Oosten mogen adviseren bij een bedrijf dat zijn stop negen maanden wilde uitstellen. Wij hebben daar een assessment gedaan op al hun inspectiedata om te zien of dat gezien de risico’s acceptabel was. Dit bleek voor het overgrote deel zo te zijn. Wel moesten twee vaten verplicht worden geïnspecteerd. Dat lukte met alternatieve inspecties, van buitenaf. Uiteindelijk besloot men deze vaten additioneel te monitoren. Door bekend te zijn met de faalmechanismen en de risico’s hebben zij een wel overwogen besluit kunnen nemen en de stop kunnen uitstellen.’
Volgens principal consultant Geert Henk Wijnants van Stork voorziet de praktijkrichtlijn drukapparatuur wel degelijk in termijnflexibilisering. ‘De technische commissie voor toestellen onder druk (TCTD, red.) heeft een aantal risk based inspectiemethoden goedgekeurd. Die moeten wel een uitgebreid validatietraject doorlopen voor ze die status krijgen.’

De lijst met aanvaarde RBI-methoden op de site van SDU is niet heel groot, maar een zevental voorbeelden laat zien dat termijnflexibilisering bij Zeeland Refinery, Shell en AkzoNobel wel mogelijk is. Wijnants: ‘De interne veiligheidsdeskundigen van de procesindustrie zijn terecht ook zeer voorzichtig in het oprekken van inspectietermijnen. Als je na zes jaar een half jaar uitstel hebt gekregen, zou je toch ook moeten willen dat je een drukvat van binnen kunt zien?’

Lang traject
Technical manager industrie Gerlof Sijnstra van NL-CBI Bureau Veritas ziet ook een toename van termijnflexibilisering. ‘In de basis kunnen bedrijven kiezen uit time based of risk based inspecties. Momenteel voeren de meeste bedrijven nog de eerste variant uit, maar het heeft op vele vlakken voordelen om over te gaan op een RBI-regime. Je hebt immers de keuze om een stop uit te voeren op momenten dat het jou het beste uitkomt. Zo’n RBI-regime stelt wel eisen aan de organisatie. Zo moet de gebruiker beschikken over een Inspectiedienst van Gebruiker of een Keuringsdienst van Gebruiker met het taakveld termijnflexibilisering. Plus een door de TCTD goedgekeurd RBI-programma. Daarnaast moet de organisatie laten zien hoe het RBI-programma is vastgelegd en geïmplementeerd in de organisatie. De eigen veiligheidsexperts en toezichthouders monitoren en sturen continu de integrity operating window, ofwel de variabelen die de integriteit bepalen. Het reguliere onderhoudsprogramma kan worden uitgebreid met uitwendige visuele uitwendige inspecties, eventueel aangevuld met niet-destructief onderzoek.’
Het vraagt veel van een organisatie om tot maximaal achttien jaar vooruit te denken. Om het visueel inwendig onderzoek uit te kunnen stellen en toch de integriteit en veiligheid te kunnen garanderen. ‘Dit betekent dat je heel goed bewust moet zijn van een constante bedrijfsvoering, gelijkblijvende omstandigheden, eenduidige degradatiemechanismen, goed onderhoud en een langetermijnbeleid dat de integriteit en veiligheid garandeert. Dit is een van de redenen waarom veel bedrijven termijnflexibilisering als taakveld in hun scope hebben staan, maar dit nog niet echt praktiseren. Hierbij wel opgemerkt dat er al enkele bedrijven zijn die dit serieus hebben opgepakt en in een proces zitten om de aannames te valideren en te verifiëren.’

Gerlof Sijnstra (NL-CBI Bureau Veritas): ‘Veel bedrijven hebben termijnflexibilisering als taakveld in hun scope staan.’

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sign up

Sign up