Achtergrond

 

Hoe gingen de onderhoudsstops in coronatijd?

Toen de coronamaatregelen in maart van kracht gingen, reageerden bedrijven die een onderhoudsstop gepland hadden verschillend: sommigen stelden hun stop uit, anderen stelden alleen niet per se noodzakelijke deelprojecten uit of gingen (met extra maatregelen) gewoon door. Ook zijn bij bedrijven onderhoudswerkzaamheden juist naar voren gehaald. Hoe pakten bedrijven die hun turnaround doorzetten het aan en hoe ging het?

Dagmar Aarts, Liesbeth Schipper, David van Baarle, Wim Raaijen

geanimeerde-knop

Gunvor besloot op het hoogtepunt van de coronacrisis om de onderhoudsstop van haar raffinaderij in Rotterdam op te schorten. Een maand later startte Shell Pernis wel met haar stop (Zie kader ‘Onderhoudsstop Shell Pernis’). Het plan van het bedrijf werd goedgekeurd door veiligheidsinstanties en kon daarna ook als voorbeeld dienen voor andere. Zo heeft Gunvor inmiddels bekend gemaakt om toch door te gaan met haar turnaround. Een opluchting voor alle medewerkers, want de raffinaderij lag stil toen de stop werd opgeschort omdat niet aan verplichte inspectietermijnen kon worden voldaan.

Minder mensen
Gunvor heeft de afgelopen maanden gebruikt om met haar contractors te onderzoeken hoe ze wel een stop zonder gezondheidsrisico’s kunnen uitvoeren. Dat resulteerde in een andere planning en extra maatregelen om besmetting te voorkomen. De stop zal langer duren en dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om met minder mensen tegelijk op de raffinaderij de werkzaamheden uit te voeren. Oorspronkelijk zouden 2500 mensen op de site komen werken tijdens de stop, nu zal dat nog niet eens de helft zijn, mogelijk zelfs een derde.
Ook bij Zeeland Refinery is het aantal mensen dat tegelijk op de site aanwezig is teruggebracht. Het bedrijf begon half mei met de grote onderhoudsstop en deze duurt ook nog wel tot half juli. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een ruimere planning. ‘Op die manier zijn er minder mensen tegelijkertijd op het terrein aanwezig, zodat we de anderhalve meter afstand beter kunnen hanteren’, vertelt Alex van Schaik, manager HRCS en corona-crisismanager.

Zeeland Refinery

Lees meer: Onderhoudsstop Shell Pernis

Shell Pernis begon half april gewoon met haar geplande onderhoudsstop. Tijdens de stop gaat het bedrijf onder andere vaten, torens en warmtewisselaars inspecteren, vervangen en reinigen, zodat ze er weer drie tot zes jaar tegenaan kunnen. Shell vervangt tijdens de stop onder andere een grote strippenkolom van 32 meter. De kolom is net iets groter dan de kolom die nu in de fabriek staat, dus het wordt een flinke klus om hem op zijn plek te krijgen, stelt Henk Zorge, turnaround block leader.
Tijdens de onderhoudsstop werken ongeveer vijftienhonderd mensen extra op het terrein. Samen met aannemers heeft Shell een plan opgesteld om veilig en coronaproof te kunnen werken. Ze volgt daarbij de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast is het ook verplicht om een volgelaatscherm te dragen.

Drukke plaatsen
Shell maakte ook een analyse van plaatsen waar veel medewerkers bij elkaar komen, zoals in kantines en rookruimtes. Om ook daar anderhalve meter afstand te kunnen handhaven, zijn bijvoorbeeld de lunchruimtes anders ingericht en de pauzes en schema’s in tijd gespreid.

Kleine teams
Verder wordt er in vaste kleine teams gewerkt om het coronavirus geen kans te geven zich breed te verspreiden. Ook heeft Shell de toegang tot de fabriek sterk beperkt. Op die manier wil het bedrijf het aantal aanwezige medewerkers per moment zo laag mogelijk houden. Dankzij de verspreiding van werkzaamheden heeft Shell het aantal medewerkers op de site bijna kunnen halveren.
Houd onze website in de gaten voor een uitgebreid artikel over de onderhoudsstop van Shell Pernis. In juli hebben wij een interview met de Event Manager Turnarounds. Hij kan vertellen hoe de stop is verlopen.

Sabic

Later dan gepland
Toch blijkt het bewaren van die anderhalve meter afstand tijdens sommige werkzaamheden nog best lastig. ‘Daarom hebben we het dragen van helmen met gelaatschermen ingevoerd’, vertelt Van Schaik. ‘Verder verloopt de stop goed en is de sfeer ook goed. We zien dat maatregelen als extra handen wassen en het aanhouden van looprichtingen snel gemeengoed zijn geworden.’ (Lees in het kader ‘Onderhoudsstop ‘Zeeland Refinery’ meer over de stop.)
Bij chemiebedrijf Delamine is de voorjaarstop inmiddels succesvol uitgevoerd. Het bedrijf begon op Chemiepark Delfzijl in de tweede helft van mei aan haar stop. Een maand later dan gepland. Een grotere turnaround die in het najaar is gepland, begint juist een maand eerder.

Inspectietermijnen
Het losbarsten van de coronacrisis was voor Delamine reden genoeg om de twee stops die dit jaar waren gepland nog eens goed tegen het licht te houden. Uitvoerig werd gekeken naar de integriteit en ook de inspectietermijnen van de verschillende onderdelen. Dat resulteerde in een andere opbouw van de stops en verschillende verschuivingen. (Lees in het kader ‘Onderhoudsstop Delamine’ wat er tijdens de stop is gedaan.)
Sabic wilde haar onderhoudsstop eigenlijk uitstellen, maar gaat noodgedwongen door. Ondanks dat Sabic kon aantonen dat het veilig kon blijven produceren, dwingt de toezichthouder het bedrijf toch zijn verplichte keuringen uit te voeren. Hoewel termijnflexibilisering wel degelijk mogelijk is, kunnen condition based maintenance en risk based inspections helaas nog geen verlichting bieden op de korte termijn. (Lees verderop in dit magazine een uitgebreid artikel over deze stop) Door de extra veiligheidsmaatregelen duurt de turnaround iets langer gepland.

Lees meer: Onderhoudsstop Zeeland Refinery en Delamine

Onderhoudsstop Zeeland Refinery
Zeeland Refinery begon half mei met de grote onderhoudsstop en deze duurt ook nog wel tot half juli. De stop verloopt goed, maar wat betreft de aanvoer van materieel en materialen dreigde corona nog wel roet in de planning te gooien.
Tot nu toe zijn er geen echte leveringsproblemen geweest. ‘Het was af en toe wel spannend’, zegt Alex van Schaik, manager HRCS en corona-crisismanager. ‘Sommige fabrieksdelen, zoals onze nieuwe Texas-tower, moesten bijvoorbeeld uit Italië komen en in Italië was een aantal fabrieken enkele weken gesloten.’ De Texas-tower, een verticale warmtewisselaar, wint warmte uit het productieproces van nafta en aromaten terug.

Hoogste prioriteit
Naast het noodzakelijke groot onderhoud heeft het aansluiten van een derde reactor de hoogste prioriteit tijdens de stop. Deze dertig meter hoge en zeshonderd ton wegende reactor is bijna een jaar geleden al op zijn plek gehesen. Het is de kern van de uitbreiding van de hydrocracker, een investering van zo’n veertig miljoen euro. Dankzij deze uitbreiding kan de kraker straks niet alleen een breder scala aan grondstoffen omzetten, maar ook energie-efficiënter produceren. Zeeland Refinery kan daardoor straks een CO2-reductie van ongeveer tienduizend ton per jaar realiseren.

Onderhoudsstop Delamine
De voorjaarsstop van Delamine is goed verlopen. Geen ongevallen, de werkzaamheden waren tijdig gereed en activiteiten weer tijdig opgestart. Van te voren moest er wel worden geschoven met planningen.
Zo was het oorspronkelijke plan dat een nieuwe energiebesparende installatie bij de voorjaarsstop in gebruik zou worden genomen. Dat is nu verschoven naar de grotere stop in het najaar. Een kristallisator en bijhorende destillatiekolom moeten in een veertig meter hoge installatie worden geplaatst. De modulaire staalconstructie daarvoor is al neergezet. Met de planning, voorbereiding en meer recent de fundering is Delamine al bijna een jaar bezig.
De afgelopen tijd is de afronding echter vertraagd. In verband met corona laat de aanvoer van het hart van de installatie, de kristallisator, uit het buitenland op zich wachten. Pas als deze arriveert, wordt de bouw vervolgd met leidingwerk, instrumentatie tot en met bekabeling.

Ervaring opdoen
De aansluiting en ingebruikname van de nieuwe installatie is daarom noodgedwongen uitgesteld naar de tweede stop dit jaar. Manufacturing manager Hans Bremer: ‘Je zou kunnen zeggen dat de eerste stop een goede voorbereiding is voor de tweede. In de kleinere voorjaarsstop kunnen we ervaring op doen met de corona-omstandigheden. Daarvan kunnen we profiteren bij de grotere najaarsstop.’ Bij de voorjaarsstop zijn gemiddeld zeventig mensen meer op de locatie van Delamine te vinden. In het najaar gaat het om een paar honderd man extra.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sign up

Sign up