Moleculen én elektronen

Het is niet voor niets dat we een hele editie van Industrielinqs kunnen wijden aan waterstof. In de transitie van fossiele energie en grondstoffen naar emissieloze vervangers speelt het gas een sleutelpositie. Als energiedrager kan waterstof een rol spelen in de tijdoverbrugging tussen productie en gebruik van duurzame energie van windturbines en zonneparken. Gas is nu eenmaal eenvoudiger op te slaan dan elektriciteit. Bovendien kan waterstof een oplossing bieden voor congestieproblemen op het elektriciteitsnet. Zeker als het bestaande gasnet als transportmiddel wordt ingezet.

Als molecuul speelt waterstof een grote rol in verduurzaming van de koolstofchemie, maar ook de cement- en staalproductie. Willen we duurzame energie inzetten én hernieuwbare grondstoffen gebruiken voor de productie van functionele polymeren of duurzaam staal, dan is veel waterstof nodig. En het liefste groene natuurlijk, al zal de blauwe variant hard nodig zijn om de markt open te breken.
Toch blijft het de kunst om niet door te slaan in de verwachtingen. Wantrouw degenen die waterstof als dé oplossing presenteren voor de negatieve impact van ons energie- en grondstoffengebruik op het klimaat. Waterstof is een stukje van de klimaatneutrale puzzel die we moeten leggen, maar niet het enige en ook niet de grootste.

‘Talloze industriële processen zijn prima te vervangen voor een elektrische variant, terwijl bij hogere temperaturen de balans juist weer richting waterstof slaat.’

Alternatieven
Net als overigens de balans ook niet zou moeten doorslaan naar de negatieve kant. Want hoewel het personenvervoer meer aan elektrificatie heeft dan aan waterstof, zijn er voor het zware vracht-, scheeps- en luchttransport nog weinig alternatieven. Talloze industriële processen zijn prima te vervangen voor een elektrische variant, terwijl bij hogere temperaturen de balans juist weer richting waterstof slaat. Zelfs chemische reductieprocessen kunnen twee kanten op. Waterstof en elektriciteit, ofwel moleculen en elektronen, zijn dan ook twee kanten van dezelfde medaille. In een transitie waar afval grondstof wordt, gewassen zowel voedsel als grondstoffen en energie leveren en we nog steeds sterke, lichte en isolerende kunststoffen nodig hebben, zijn alle duurzame alternatieven keihard nodig.

David van Baarle
david@industrielinqs.nl

 

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sign up

Sign up