Projecten

 

Groene projecten

Zoals een aantal jaren geleden veel projecten werden opgezet om biobrandstoffen te maken van plantaardig materiaal, schieten nu diverse projecten om afval om te zetten in allerlei grondstoffen als paddestoelen uit de grond. Zo richten verschillende bedrijven zich op het verwerken van afvalplastic dat niet geschikt is voor recycling. En zelfs CO2 is straks een nuttige materiaalstroom.

Liesbeth Schipper

geanimeerde-knop

Shell zet afvalolie om in biobrandstoffen

Shell gaat op haar site in Pernis een fabriek bouwen die afvalolie omzet in brandstoffen: nafta, diesel en kerosine. De fabriek krijgt een capaciteit van 820.000 ton biobrandstoffen per jaar. Daarnaast bouwt het bedrijf een pre-treatment unit die de rest- en afvalstromen moet voorbehandelen. In 2024 wil Shell beginnen met de productie van de biobrandstoffen.

Meer info project Shell

De pre-treatment unit (PTU) gaat verschillende soorten oliën en vetten – gebruikt frituurvet, dierlijk vet, industriële en agrarische rest- en afvalproducten – voorbehandelen. Het is de bedoeling om in de toekomst alleen gebruik te maken van deze producten, maar voorlopig is het nodig deze stromen aan te vullen met andere grondstoffen. Het gaat dan om verschillende plantaardige oliën, zoals koolzaad- en sojaolie. De PTU krijgt een productiecapaciteit van ongeveer 1.100 kiloton voorbehandelde olie per jaar. Voor de opslag van de behandelde oliën en vetten bouwt Shell nieuwe tanks op de site in Pernis.

De biobrandstoffenfabriek maakt van de voorbehandelde olie vervolgens brandstoffen. Dit gaat via hydrogenering met waterstof, isomerisatie en destillatie. De warmte die vrijkomt bij het hydrogenerings- en isomerisatieproces wil Shell zoveel mogelijk in het hoofdproces zelf gebruiken om processtromen op te warmen. Het hoogwaardige deel van de restwarmte is geschikt om middendruk stoom te produceren. Deze gaat naar het stoomnetwerk van de raffinaderij om in andere fabrieken op de site te worden gebruikt. Met de rest van de bruikbare warmte wil het bedrijf het ketelvoedingwater voor de waterstofproductie opwarmen.

Gidara Energy zet afval om in biomethanol

Eind dit jaar wil Gidara Energy beginnen met de bouw van een fabriek die niet-recyclebaar afval omzet in methanol. De fabriek komt in Amsterdam te staan, krijgt een capaciteit van 87,5 kiloton biomethanol per jaar en is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 volledig in productie. Gidara Energy steekt 250 miljoen euro in het project.

Bekijk ook de interactieve plattegrond van dit project

Meer info project Gidara Energy

Gidara Energy is een joint venture van technologieleverancier en projectontwikkelaar G.I.Dynamics en investeringsmaatschappij ARA Partners. In Amsterdam bouwen zij samen een productiefaciliteit die grofweg uit drie productie-units bestaat. Allereerst is er de vergassingsunit die ruw syngas produceert. In de tweede unit wordt het ruwe syngas gewassen en opgewerkt tot schoon syngas. Daarvoor werkt het bedrijf samen met Linde. De derde unit zet het syngas om in methanol. Deze technologie komt van Casale, dat al meer van dit soort kleinere units heeft gebouwd.

De drie blokken hebben elk hun eigen engineeringpakket, van Gidara, Linde en Casale. Daarnaast zijn er nog de utilities. Het Spaanse Técnicas Reunidas knoopt dit allemaal aan elkaar en ontwikkelt het geïntegreerde front-end engineering design van de fabriek. In het vierde kwartaal van 2021 moet de FEED klaar zijn. Gidara wil dan een final investment beslissing nemen om daarna de detail engineering en constructiefase in te gaan. In het vierde kwartaal van 2023 volgt naar verwachting de commissioning en opstart van de fabriek, die waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024 volledig draait.

IST Green Chemicals zet suikerbieten om in bio-ethanol

IST Green Chemicals bouwt op de Axelse Vlakte in Zeeland haar eerste pre-commerciële fabriek die ethanol gaat maken uit suikerbieten. Begin 2022 wil het bedrijf met de final engineering aan de slag, waarna de fabriek begin 2024 operationeel moet zijn. Deze krijgt een capaciteit van tweeduizend ton bieten per dag. IST investeert 100 miljoen euro in het project.

Meer info project IST Green Chemicals

IST Green Chemicals verwerkt een suikerbiet in zijn geheel door de cellen van de suikerbiet via vacuümextrusie tot explosie te brengen. Doordat de celwanden openspringen, komen de suikers bloot te liggen, waarna micro-organismen er direct mee aan de slag kunnen. Op deze manier verloopt de fermentatie sneller en efficiënter. Het resultaat is een hoger rendement ten opzichte van de klassieke methode die de bieten eerst tot witsuiker of diksap verwerkt.

Bovendien vindt het proces plaats onder lage druk en bij lage temperaturen, waardoor het minder energie kost. De bieten gaan het proces in op de buitentemperatuur. Ze worden vermoesd en verwarmd naar vijftig tot zestig graden Celsius. Bij de vacuümextrusie koelt de moes af en is dan op fermentatietemperatuur. In het hele traject is dus alleen in het begin een beetje warmte nodig. De productiekosten zijn door al deze factoren 35 procent lager.

Consortium zet CO2 om in methanol

Het consortium Power-to-Methanol Antwerp gaat in de haven van Antwerpen duurzame methanol produceren. Op de site van Inovyn komt een pilotinstallatie die afgevangen CO2 en waterstof – gemaakt met groene energie – omzet  in methanol. Naar verwachting is de demo-installatie in 2023 operationeel. Deze kan dan ongeveer achtduizend ton duurzame methanol per jaar produceren.

Meer info project Power to Methanol

Het consortium bestaat uit zeven partners: Engie, Fluxys, Indaver, Inovyn, Oiltanking, Participatiemaatschappij Vlaanderen en Port of Antwerp. Inovyn, dochteronderneming van Ineos, stelt de site in Lillo ter beschikking en biedt expertise over elektrolyzers en de exploitatie van chemie-installaties.

Oiltanking en Indaver hebben respectievelijk expertise in de logistieke aspecten van methanolproductie- en opslag en de afvang van CO2. Engie brengt kennis van de elektriciteitsmarkt in en de Vlaamse Milieuholding neemt een deel van de financiering voor diens rekening. De Vlaamse overheid steunt het project met een miljoen euro.

Meer projecten?

Wilt u meer over deze en andere projecten weten? Neem dan een abonnement op Industrielinqs. Daarin houden wij u in een handig overzicht steeds kort op de hoogte van nieuwe projecten en lichten we regelmatig een project verder toe.
Kijk voor meer informatie op www.industrielinqs.nl/abonneren.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sign up

Sign up