Uitbreiding voor supersterke vezel

Bij Teijin Aramid in Delfzijl gebeurt veel. Het bedrijf onderzoekt of ze haar supersterke Twaron-vezel van een duurzame grondstof kan maken en er komt een capaciteitsuitbreiding aan. Sitemanager Edward Groen: ‘Groei maakt het mogelijk om stappen te zetten op het gebied van energie-efficiëntie.’

Dagmar Aarts
geanimeerde-knop

Bij Teijin Aramid in Delfzijl gebeurt veel. Het bedrijf onderzoekt of ze haar supersterke Twaron-vezel van een duurzame grondstof kan maken en er komt een capaciteitsuitbreiding aan. Sitemanager Edward Groen: ‘Groei maakt het ook mogelijk om stappen te zetten op het gebied van energie-efficiëntie.’
Duurzaamheid is belangrijk voor Teijin Aramid. Het Japanse bedrijf wil het milieu zo min mogelijk belasten bij het maken van haar producten. ‘Onze duurzaamheidsambitie is reduce the pain, enlarge the gain, align the chain’, zegt Edward Groen, sitemanager in Delfzijl. ‘Dit betekent dat we niet alleen onze eigen footprint willen reduceren, maar ook willen bijdragen aan energiereductie in de keten door gebruik van ons product, waardoor minder CO2-uitstoot plaatsvindt.’
Teijin Aramid heeft in Delfzijl twee monomeerfabrieken en een polymeerfabriek. Daarnaast staat er op het terrein ook een terugwinningsfabriek voor het oplosmiddel dat voor de polymeerbereiding wordt gebruikt. Het polymeer (een geel poeder) dat in Delfzijl wordt geproduceerd, wordt in de eigen fabriek in Emmen versponnen tot garen. Deze Twaron-vezel is bij gelijk gewicht vijf keer sterker dan staal en is ook nog eens chemisch bestendig, licht en gaat lang mee. Ze wordt bijvoorbeeld gebruikt in vliegtuigen, kogelwerende vesten, remvoeringen voor auto’s, banden, hittebestendige kleding, optische kabels en veel andere toepassingen.

Biobased
Volgens de Meerjaren Afspraak 3 afspraak bespaart Teijin Aramid elk jaar twee procent op haar energieverbruik. Ook voor de toekomst ziet Groen daar nog mogelijkheden. Sinds kort wordt gekeken of het mogelijk is om grondstoffen te verduurzamen. De supersterke vezel wordt momenteel gemaakt uit fossiele grondstoffen waar nog geen duurzaam alternatief voor is. Samen met het Groningse BioBTX start Teijin een onderzoeksproject om daar verandering in te brengen.
BioBTX heeft een proces ontwikkeld om uit duurzame grondstoffen, zoals biomassa en restproducten, BTX terug te winnen. ‘BTX staat voor benzeen, tolueen en xyleen’, legt Groen uit. ‘Dit zijn bouwstenen voor onze grondstoffen. Maar voordat we de duurzame BTX kunnen gebruiken, moeten we een fors aantal stappen nemen. Zo moeten we het nog omzetten naar onder andere aniline en paraxyleen. Daarna kunnen we er pas onze monomeren van maken, die we voor ons polymeer gebruiken.’ In de demoplant van BioBTX op de Zernike campus in Groningen en in het research centrum van Teijin Aramid in Arnhem wordt onderzocht of dat mogelijk is en of het lukt om dezelfde kwaliteit vezel te maken van biogrondstoffen.

Regionaal
Volgens Groen is het mooie van deze oplossing dat de basisprocessen niet hoeven te veranderen. ‘Het is een drop-in in onze processen. De fabriek hoeven we niet aan te passen. We hopen begin 2020 de demo klaar te hebben. We kunnen nog niet vooruitlopen op wat we daarna gaan doen. Laten we eerst maar eens bewijzen dat dit kan, zodat we straks een supersterk garen op basis van bio in onze handen hebben.’

Edward Groen: ‘Het is mooi om bezig te zijn met het verduurzamen van de planeet en met een stukje echte vernieuwing.’

Ondanks dat het een relatief klein project is voor het grote Teijin, roept het duurzaamheidsproject bij veel medewerkers een hoop enthousiasme op. ‘Het is mooi om bezig te zijn met het verduurzamen van de planeet en met een stukje echte vernieuwing. Daarnaast vind ik het mooi dat we samenwerken met een regionaal bedrijf dat aan de weg timmert en dat wij een stap vooruit kunnen helpen.’

CO2 per kilo product
Een groter project is een forse capaciteitsuitbreiding die er in Delfzijl en Emmen aankomt. De engineering studies daarvoor zijn gestart. De verwachting is dat de nieuwe capaciteit de komende jaren beschikbaar komt.

De groei van het bedrijf maakt het volgens Groen mogelijk om extra stappen te zetten op het gebied van energie-efficiëntie door schaalgrootte en inbreng van nieuwe technologie. Hij vindt dan ook dat er voor de Nederlandse klimaatdoelen niet naar de totale CO2-uitstoot van een bedrijf moet worden gekeken, maar naar de CO2-uitstoot per kilo product. ‘Als je dat niet doet, staat het de groei van bedrijven in Nederland in de weg en verdwijnt er productie naar andere landen waar minder efficiënt wordt geproduceerd. Je krijgt carbon leakage naar het buitenland en daar is onze planeet niet mee geholpen. Bij uitbreidingen ontstaan mogelijkheden om nieuwe technologieën te implementeren.’

Keten
Volgens Groen is Teijin Aramid, als je naar de uitstoot per kilo product kijkt, goed op weg om in 2030 49 procent minder CO2 uit te stoten (in vergelijking met 1990, red.). De sitemanager vindt dat er ook nog gekeken moet worden naar wat de Twaron-vezel aan CO2-reductie oplevert in de keten. ‘Ondanks dat ze op basis van fossiele grondstoffen wordt gemaakt, leidt de vezel door haar intrinsiek duurzame eigenschappen, licht en sterk, tot CO2-besparingen in de keten. In de hele benadering van het klimaatakkoord telt dat niet mee voor de milieuprestaties van ons bedrijf. Ik wil hiermee niet zeggen dat we zelf niks meer hoeven te doen aan het verminderen van CO2-uitstoot, maar bedrijven zouden wel kunnen worden uitgedaagd en erkend voor het meewerken aan de wereldwijde CO2-reductie. Het zou mee moeten spelen in het geheel. Maar ik snap dat het heel gecompliceerd is. Er moet gekeken worden hoe je dat wel kan doen.’

Groen: ‘Bedrijven zouden kunnen worden uitgedaagd en erkend voor het meewerken aan de wereldwijde CO2-reductie.’

Om de milieuwinst die met de vezel kan worden behaald te berekenen, heeft Teijin het zogenaamde customer benefit model ontwikkeld. ‘Hiermee berekenen we hoe het gebruik van Twaron voor CO2-besparing in de hele keten zorgt. We proberen het daarmee samen met onze klanten objectief inzichtelijk te maken. Vaak zie je dat er sec wordt gekeken naar het product, maar het gaat natuurlijk om de keten van toepassingen.’

Dubbel tellen
Als voorbeeld noemt Groen transportbanden die in de mijnindustrie worden gebruikt. ‘Op dit moment worden die versterkt met staal, waardoor ze heel zwaar zijn. Banden die met Twaron worden versterkt, zijn veertig procent lichter, verbruiken vijftien procent minder energie en gaan langer mee. Als wij vijf procent van ons product in die transportbanden zouden verkopen dan hebben we de hele CO2-footprint van al onze productie gecompenseerd. Dat effect is gigantisch, maar het telt niet mee bij ons.’

Twaron-vezel

 

Het is een ingewikkeld vraagstuk: telt de CO2-reductie bij bedrijven mee die gebruik maken van Twaron of bij Teijin Aramid? Bedrijven die producten maken van de supersterke vezel hebben ook doelen waar ze zich aan moeten houden. Groen: ‘Je moet oppassen dat je niet dubbel telt. Het zou mooi zijn als er wereldwijd een afspraak komt over waar milieucredits vallen. In een meerjarenafspraak mag je bijvoorbeeld vijftig procent van de CO2-besparing in de keten door jouw product meetellen in jouw eigen besparing. Bij de afspraken over klimaatdoelen geldt dit nog niet. Wij pleiten voor een gecertificeerd systeem voor het doorrekenen. Je wilt niet dubbel tellen, maar we moeten kijken welke percentages je bedrijven in de keten toebedeeld. Wij brengen dit soort zaken naar voren in de Klimaattafel en Industrietafel in Noord-Nederland. De wereldwijde CO2-reductie is een grote uitdaging waar iedereen zijn steentje aan moet bijdragen voor een mooie wereld voor de volgende generaties.’

De plantmanager

In deze rubriek ‘De plantmanager’ laten wij elke keer een andere planmanager aan het woord over zijn werk, visie en bedrijf. Hoe lukt het plantmanagers om succesvol te zijn en kunnen ze anderen daarin inspireren?
Kent u interessante plantmanagers? Mail dan naar redactie@industrielinqs.nl

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sign up

Sign up