Grote projecten in Nederlandse en Vlaamse industrie

Miljarden euro’s worden de komende jaren in de Nederlandse en Vlaamse industrie gepompt. Het eerste magazine van Petrochem in 2019 is een uitstekende gelegenheid om vooruit te kijken naar de projecten die dit jaar worden opgeleverd en om nog even terug te blikken op grote projecten die het afgelopen jaar zijn afgerond.

Dagmar Aarts

In Petrochem proberen wij een zo compleet mogelijk overzicht te geven van alle grote projecten in de Nederlandse en Vlaamse petro- en chemische industrie. Sinds twee jaar verzamelen we de grote projecten en plaatsen we ze in ons papieren magazine. Negen pagina’s lang is de rubriek inmiddels al en we verwachten dat we er dit jaar nog meer pagina’s voor in moeten ruimen.
Jaren geleden stonden de projecten ook altijd in ons magazine, maar in 2002 besloten we om te stoppen met het plaatsen ervan. Reden voor het beëindigen was dat er weinig nieuwbouwprojecten meer waren in de Nederlandse en Vlaamse procesindustrie. We dachten toen dat die verzadiging erbij hoorde. De industriële clusters in de Delta hadden hun volwassen status bereikt en dan is er nog maar weinig ruimte voor groei. De jaren daarna kwam daar nog eens de crisis overheen.

Schonere brandstoffen
Maar nu wordt er weer geïnvesteerd. Energie-efficiëntie, verduurzaming en veiligheid tellen zwaarder mee dan ooit. Ook worden bedrijven gedwongen om te veranderen door bijvoorbeeld nieuwe regels voor (scheeps)brandstoffen. Vanaf 2020 wordt de toegestane hoeveelheid zwavel in brandstof voor schepen beperkt tot 0,5 procent. Afgelopen jaar zijn drie grote projecten opgeleverd die hiermee te maken hadden. Shell startte haar nieuwe solphent deasphalter (SDA) op. Met de SDA-fabriek kan Shell Pernis meer diesel, kerosine en benzine maken uit dezelfde hoeveelheid olie. Dit komt omdat zwaardere fracties – zoals asfalt – worden verwijderd uit een stroom aardolieproducten. Met de SDA-fabriek worden de brandstoffen die door zeeschepen en zwaar wegverkeer worden gebruikt, schoner en minder milieubelastend.
ExxonMobil investeerde een miljard euro in de uitbreiding van haar hydrocrackerinstallatie op de raffinaderij in Rotterdam. Die kan zwaardere producten omzetten in hoogwaardige eindproducten zoals ultra-laagzwavelige diesel. En in Antwerpen investeerde het bedrijf ook nog meer dan een miljard dollar in haar raffinaderij. ExxonMobil heeft daar een delayed coker unit, een kraker, gebouwd die zware hoogzwavelige restolie omzet in schonere olieproducten en transportbrandstoffen, zoals gasolie voor de scheepvaart en diesel.

Klaar in 2019
Ook dit jaar worden weer een aantal miljoenenprojecten opgeleverd. OOS International investeert zelfs een miljard euro. Samen met China Merchant Industry bouwt het Zeeuwse bedrijf twee nieuwe schepen voor het slopen en installeren van offshoreplatforms. De komende twee decennia gaat decommissioning een vlucht nemen. Olie- en gasvelden in de Noordzee raken uitgeput en ook onshore raken velden leeg. Platforms en installaties zijn daardoor overbodig en moeten een nieuwe functie krijgen of worden afgebroken. De twee semi-submersible crane vessels (SSCV) van OOS krijgen allebei twee kranen aan dek en kunnen 4400 ton tillen. De schepen hebben ook een hotelfunctie, waardoor er 750 medewerkers een poosje op kunnen verblijven.

Evonik investeert ‘een hoog tweecijferig miljoenenbedrag’ in een uitbreiding van de capaciteit voor pyrogene silica in Antwerpen. Typische toepassingen van deze speciale silica zijn verven en lakken, moderne lijmsystemen, transparante siliconen en niet-brandbare hoogwaardige isolatiematerialen. De nieuwe installaties moeten in de zomer operationeel zijn. Dankzij de uitbreiding kan het bedrijf niet alleen hydrofiele, maar ook hydrofobe silica aan klanten leveren.
Nog een project waar veel geld (100 miljoen euro) in wordt gepompt, is de renovatie van een productielijn voor methanol, die sinds 2005 in de mottenballen ligt. BioMCN voegt hiermee in Farmsum 430.000 ton toe aan de productiecapaciteit. Aangezien in 2020 de verplichte bijmenging van biobrandstoffen in autobrandstoffen is opgeschroefd naar tien procent zal er sprake zijn van een sterk groeiende markt. Het bedrijf kan de tweede productielijn dus goed gebruiken. Daarnaast investeert BioMCN 1,2 miljoen euro in een installatie waarmee CO2, dat ontstaat bij de productie van biogas, kan worden omgezet in bio-methanol. Dit levert zo’n 15.000 ton bio-methanol op.

Opslag
Opvallend in onze verzameling projecten zijn de vele investeringen in opslagcapaciteit. Blijkbaar hebben de terminals vertrouwen in de markt waardoor ze capaciteit bijbouwen. In totaal wordt er de komende jaren zo’n 1,5 miljard geïnvesteerd in 3,7 miljoen kubieke meter nieuwe opslagcapaciteit. Er lopen nu twaalf projecten, waarvan er een aantal dit jaar worden opgeleverd. Dat is onder andere een tankterminal van 52 tanks van HES International op de Maasvlakte. Het project van enkele honderden miljoenen euro’s zorgt voor een totale capaciteit van circa 1,3 miljoen kubieke meter aan op- en overslag van olieproducten en brandstoffen. De HES Hartel TankTerminal wordt een onafhankelijke opslagterminal, maar BP heeft zich gecommitteerd aan het project, inclusief plannen voor pijpleidingverbindingen tussen hun raffinaderij en de terminal.
In Antwerpen bouwt Oiltanking Antwerp Gas Terminal (OTAG) ondertussen nieuwe tankopslagcapaciteit en een nieuwe steiger voor ruim honderd miljoen euro. Dit jaar verdubbeld de capaciteit door de bouw van een 135.000 kubieke meter butaantank tot 273.000 kubieke meter. De tank wordt gebouwd voor Ineos.

Naar Antwerpen
Dat laatste bedrijf staat met maar liefst zes projecten in onze database. Ineos investeert in verschillende nieuwe installaties en uitbreidingen aan bestaande productie. Pas is bekend gemaakt dat het chemiebedrijf haar investering van 2,7 miljard euro in Antwerpen gaat doen.

Het gaat om de grootste investering in de Europese chemiesector in twintig jaar tijd. Ineos wil een ethaankraker en een propaandehydrogeneringsfabriek bouwen. De fabriek moet 750.000 ton propaan per jaar omzetten in propeen, de capaciteit van de kraker is nog onbekend. In 2022 zouden de nieuwe installaties moeten draaien.
Daarnaast wil Ineos Oxide, onderdeel van chemiegroep Ineos, ook een nieuwe fabriek bouwen voor ethylideen norborneen (ENB). Een beslissing over de locatie van de nieuwe fabriek is nog niet genomen. Een aantal locaties in het Midden-Oosten en Azië zijn in beeld, maar het is ook mogelijk dat in Antwerpen een tweede productielijn wordt gebouwd. Deze zou dan tegen 2023 on-stream moeten komen. Ineos heeft in Antwerpen al een ENB-fabriek. ENB wordt voornamelijk gebruikt als copolymeer bij de productie van propyleen-dieen-monomeren (EPDM), maar de stof wordt in kleine hoeveelheden ook gebruikt in de hoogwaardige geurindustrie als geurdrager. Bij de productie van ENB wordt als grondstof dicyclopentadieen gebruikt. Ineos is zich nog aan het beraden of het ook een nieuwe fabriek gaat bouwen voor deze stof. Wie weet wordt dit ook nog bekend gemaakt dit jaar.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sign up

Sign up